Malý architekt

Ve dnech 16.1., 23.2. a 25.2. se děti zúčastnily projektových dnů v rámci školní družiny. Pod odborným dohledem postavily z nově zakoupených stavebnic CHEVY, MAGNETIC A SEVY své malé projekty. Povídali jsme si o práci architekta a zhodnotili jednotlivé výtvory. Děti byly nadšené z nových stavebnic, které i nadále využívají ve svých odděleních školní družiny. Veronika Havlová, Helena…

Školní družina na hvězdárně

Dne 13. 3. se děti druhých a třetí třídy zúčastnily výletu do hvězdárny v Hradci Králové. Pořad byl zaměřen na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy, určení světových stran podle Severky. Navštívili jsme některé planety a další tělesa Sluneční soustavy. Na závěr děti zhlédly astronomickou pohádku Robinsonka. Také si mohly zakoupit upomínkové předměty jako pohledy,…

XIV. školní ples

8. března 2019 se uskutečnil XIV. ples Základní školy 5. května. Po úvodním předtančení žákyň školy, břišních tanečnic ze skupiny Malika pod vedením naší bývalé žákyně Kateřiny Krupkové, obsadili taneční parket se slavnostním nástupem deváťáci. Na závěr jejich vystoupení byli za velkého potlesku ošerpováni a nejedno rodičovské i učitelské oko zaslzelo nad tím, jak rychle…

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 21. února navštívili žáci z 1. třídy Městskou knihovnu Slavoj, kde je přivítal král Abecedník I. s hodným skřítkem Slavoušem. Protože děti uhodly hádanku a správně doplnily chybějící písmenka ve slovech, pomohly tím zachránit knížky z knihovny před škodolibým skřítkem Písmenkožroutem. Na závěr král Abecedník I. pasoval prvňáčky na čtenáře a od skřítka dostali svůj první…

Young People in European Forests

Dne 21. února se konalo místní kolo přírodovědné soutěže zaměřené na život v lese a lesnictví YPEF (Young People in European Forests). Naši školu reprezentovali mladí přírodovědci z 6. třídy ve složení Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Daniel Sacher. Kluci předvedli úctyhodný výkon a v místním kole zvítězili. Tímto chlapcům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji…

Biologická olympiáda – školní kolo

Ve čtvrtek 31. 1. se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády kat. D, kterého se zúčastnil žák 6. třídy Vojtěch Hojný. Byť se ve škole nenašel jediný vyzyvatel, tak Vojta celou soutěž nepodcenil a předvedl opravdu solidní výkon. Zajistil si tím postup do okresního kola, ve kterém mu přeji hodně štěstí. Jan Flídr,…

Chemický turnaj

Středa 30. ledna se nesla v ryze chemickém duchu. Naši mladí chemikové z 9. třídy se zúčastnili „Zimního chemického turnaje“ na SŠIS. V nebývale silné konkurenci 23 družstev vybojoval tým ve složení: Štěpán Baum, Eliška Břízová a Matěj Krupička krásné 7. místo. Děkuji všem soutěžícím za vynaložené úsilí a přeji mnoho dalších úspěchů.

Jan Flídr, učitel Př/Ch

Fotografie:

Lyžařský výcvik

Hned po jarních prázdninách, tedy v týdnu od 11. – 15. 2., odjelo našich 28 sedmáků na lyžařský výcvik, který proběhl na Pomezních boudách, k dispozici měli všechny dostupné tratě a sjezdovky v okolí. Navzdory nepříznivému počasí žáci absolvovali většinu lyžařských disciplín od běhu na lyžích po obří slalom. Kromě praktických zkušeností si všichni rozšířili teoretické znalosti týkající…