Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 26. dubna 2022: – 1. až 4. třída od 15.30 hodin, – 5. až 9. třída od 16.00 hodin (po úvodním slovu třídního učitele pokračují třídní schůzky formou konzultací). Dále zvu všechny členy Výboru Unie rodičů (zástupce jednotlivých ročníků) na schůzi Unie, která bude zahájena v 17.15 taktéž 26. dubna 2022 v budově školy (ve…