Stravování ve školní jídelně

Kapacita jídelny: 88 osob

Ceník obědů podle věku strávníka (od 2. 1. 2018):

 • 7 – 10 let 23 Kč/1 oběd (doporučená měsíční záloha  460 Kč)
 • 11 – 14 let 26 Kč/1 oběd (doporučená měsíční záloha  520 Kč)
 • 15 let a více 29 Kč/1 oběd (doporučená měsíční záloha  580 Kč)
 • cizí strávníci 59 Kč/1 oběd

Odhlašování jídel:

 • prostřednictvím internetu na stránkách jidelna.zs5kvdk.cz (pomocí přihlašovacích údajů);
 • prostřednictvím kiosku umístěného na chodbě před vstupem do školní jídelny (přihlášení probíhá pomocí čipu nebo přihlašovacích údajů);
 • telefonicky na čísle 499 622 281 den předem do 13.00 hodin;
 • emailem den předem do 13.00 hodin na adrese jidelna@zs5kvdk.cz.

Stravování žáků v době nemoci:

 • Pouze v prvý den onemocnění žáka si může rodič přijít pro neodhlášený oběd nebo někoho pověřit donáškou oběda; v tomto případě zůstává cena oběda ve výši stanoveného finančního normativu. Doba výdeje obědů  v případě nemoci žáka je od 1115 do 1130 a od 1300 do 1330 hodin.
 • Od druhého dne onemocnění žák nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu oběda.
 • Nemocný žák se stává (od druhého dne nemoci) pro školní jídelnu cizím strávníkem a musí se mu účtovat i náležitá cena oběda
 • Cena pro cizího strávníka = finanční normativ + věcná a mzdová režie.
 • Sb. zákonů č. 107/2005 § 4

Vedoucí jídelny:

 • p. Petra Janků
 • Další personál : p. Munzarová Vladimíra a p. Ringlová Vendula