Od počátku školního roku 2016/2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Projekt EU 2016 – ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Od 4. 10. 2017 je na škole zřízen Dětský klub- zařízení péče o děti. Za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Primárním cílem projektu je především umožnit rodičům žáků 1. stupně (zpravidla 4. a 5. třídy) ZŠ sladit jejich povinnosti pracovní s povinnostmi rodinnými a umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své dítě samotné, přehlašovali dítě do jiné školy nebo si zajišťovali finančně nákladné hlídání dítěte.

Logo OPZ barevné