Od 1. 9. 2020 je na škole zřízen Dětský klub – zařízení péče o děti. Za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Primárním cílem projektu je především umožnit rodičům žáků 1. stupně (zpravidla 4. a 5. třídy) ZŠ sladit jejich povinnosti pracovní s povinnostmi rodinnými a umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své dítě samotné, přehlašovali dítě do jiné školy nebo si zajišťovali finančně nákladné hlídání dítěte.

Logo OPZ barevné

Škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM zaměřeného na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.

Leták projektu

logo-digitudigitamLogolink_OP_VVV_hor_barva_czORIGINAL

 

Od počátku školního roku 2018/2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Projekt EU 2018 – ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd