Od počátku školního roku 2018/2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Projekt EU 2018 – ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Od 4. 10. 2017 je na škole zřízen Dětský klub- zařízení péče o děti. Za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Primárním cílem projektu je především umožnit rodičům žáků 1. stupně (zpravidla 4. a 5. třídy) ZŠ sladit jejich povinnosti pracovní s povinnostmi rodinnými a umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své dítě samotné, přehlašovali dítě do jiné školy nebo si zajišťovali finančně nákladné hlídání dítěte.

Logo OPZ barevné