Počty žáků v jednotlivých třídách
     
třída třídní učitel počet žáků
celkem chlapci dívky
1. A Rainová I. 16 9 7
1. B Jirousková R. 19 11 8
2. Serbousková J. 29 15 14
3. Haasová I. 32 13 19
4. Šifner J. 30 14 16
5. Zámečníková H. 26 13 13
součet za 1. stupeň 152 75 77
6. Chmelíková P. 30 13 17
7. Haasová M. 21 11 10
8. Čechová J. 17 10 7
9. Flídr 19 9 10
součet za 2. stupeň 87 43 44
CELKEM 239 118 121

Rozvrh hodin na šk. rok 2016/2017 naleznete v dokumentech.