Počty žáků v jednotlivých třídách
     
třída třídní učitel počet žáků k 5. 9. 2018
celkem chlapci dívky
1. Serbousková R. 28 11 17
2. A Rainová I. 17 9 8
2. B Jirousková R. 18 11 7
3. Šifner J. 31 15 16
4. Haasová I. 32 12 20
5. Culková S. 30 14 16
součet za 1. stupeň 156 72 84
6. 27 14 13
7. Chmelíková P. 30 13 17
8. Haasová M. 17 10 7
9. Čechová J. 17 9 8
součet za 2. stupeň 91 46 45
CELKEM 247 118 129

Rozvrh hodin tříd naleznete v dokumentech.