Počty žáků v jednotlivých třídách
     
třída třídní učitel počet žáků k 10. 12. 2019
celkem chlapci dívky
1. Jirousková R. 26 14 12
2. Serbousková R. 28 11 17
3. A Rainová I. 17 8 9
3. B Haasová I. 16 9 7
4. Šifner J. 30 15 15
5. Flídr J. 31 12 19
součet za 1. stupeň 148 69 79
6. Culková S. 30 13 17
7. Zámečníková H. 26 13 13
8. Chmelíková P. 27 11 16
9. Haasová M. 10 6 16
součet za 2. stupeň 91 47 52
CELKEM 247 116 131

Rozvrh hodin tříd naleznete v dokumentech.