Stmelovací pobyt žáků šesté třídy

Ve dnech 21. až 23. září proběhl stmelovací pobyt žáků šesté třídy, jehož hlavním cílem bylo pomoci žákům adaptovat se na situaci rozšíření třídního kolektivu (došlo ke spojení tříd 5. A a 5. B). Během tří dnů bylo realizováno mnoho společných aktivit, díky nimž se spolužáci poznávali nejen mezi sebou, ale leccos zajímavého se dozvěděli…

Klíčování 2. Třídy v knihovně

Ve čtvrtek 22. září navštívily děti z 2. třídy Městskou knihovnu Slavoj, kde se zúčastnily již tradiční akce Klíčování.   Nejdříve je přivítala princezna Pohádka, kterou vzápětí unesl strašný Nečterád do své říše Analfabetie, kde nikdo neumí ani číst, ani psát. Naštěstí se objevil princ Komiks, kterému druháčci pomohli splnit velmi náročné čtenářské úkoly a tím princeznu Pohádku…

Zahájení školního roku 2022/23

Prázdniny velmi rychle utekly, a tak se 1. září opět otevřely brány naší školy. Všichni již zkušení školáci se před osmou hodinou sešli na školním nádvoří, aby zahájili nový školní rok a slavnostně uvítali 35 prvňáčků. V úvodu všechny přivítal pan ředitel a poté dostali naši noví žáci od vedení školy symbolický klíč ke vzdělání. V doprovodu…

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2022 Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2022 (středa a čtvrtek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 (vyučování začne v úterý 3. ledna 2023) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Pololetní prázdniny: 3. února 2023 (pátek) Jarní prázdniny: 6. března – 10. března. 2023 Velikonoční…

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny v první den školního roku (čtvrtek 1. 9. 2022) je od 9.00 do 15.00. Upozorňujeme, že v tento den není zajištěn oběd. Od pátka 2. 9. 2022 je již ranní družina od 6.00 do 8.00. Odpolední ŠD po skončení vyučování. Odpolední provoz po vyučování tříd (1. třída od 9.45, 2.-4. třída od 11.40) do 16.30. Žádost o přijetí do ŠD…

Projektový den

V úterý 28. 6. na žáky čekal zážitkový den v podobě projektových aktivit, které si pro žáky připravili naši učitelé. Záleželo už jen na volbě žáků, jestli se budou věnovat sportovním (např. lezení na umělé stěně, kriket, vycházka na Zvičinu atd.) nebo kreativním aktivitám (např. vaření, vytváření kytiček z papíru, zábavné pojetí hudby atd.). Věřím, že si…

Malí učitelé

V pátek 10.6. se žáci 3.třídy stali malými učiteli našich prvňáčků. Každý třeťák měl na starost jednoho nebo dva prvňáčky a společně si prošli přírodovědnou stezku, kde plnili spoustu zajímavých úkolů a zodpovídali mnoho otázek ze znalostí naší přírody. Na závěr jsme si úkoly vyhodnotili a vyhlásili vítěze.   

 

Výlet 9. třídy Malá Skála

Náš poslední výlet se odehrál v kempu Zrcadlová Koza v Dolánkách. První den začal hned v půl sedmé ráno na vlakovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Nasedli jsme na vlak a po dvou hodinách jízdy jsme vystoupili v Dolánkách. V kempu jsme si odložili zavazadla a na koloběžkách jsme dojeli až na Žlutou plovárnu. Zde jsme si vypůjčili rafty…