Nácvik evakuace a ukázka práce IZS

Ve čtvrtek 30. května v naší škole proběhl nácvik evakuace kvůli simulovanému požáru. Žáci se svými pedagogy a vedením školy řízeně opouštěli budovu a seřadili se v zadním traktu před školní jídelnou. Následoval cvičný zásah jednotky dobrovolných hasičů ze Žirče s komentovanou ukázkou při záchraně školníka. Další částí programu byla prezentace jednotlivých složek IZS (integrovaného záchranného systému) a…

Školní liga v házené

V letošním školním roce se naši žáci pravidelně zúčastňovali pod vedením p. Pichové školní ligy v házené 5. tříd. Po posledním turnaji, který se uskutečnil 15. 5. v hale ZŠ Strž, obsadili mladí házenkáři krásné 3. místo. Třetí místo obdržel i Marek Holubec v pořadí střelců. Všem hráčům a paní Pichové děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Výlet 2. A a 4. třídy

V úterý 14. května jsme se za doprovodu sluníčka vydali na výlet do Harrachova. Hory nám přichystaly nemilou zkoušku v podobě zimy a deště, které na kamenité cestě vytvořily občas z pěšího výletu horolezeckou atrakci. Protože jsme ale otužilí a správní školáci, počasí jsme se nezalekli! Díky tomu jsme mohli vidět Mumlavský vodopád, 4. třída navštívila sklárnu, a…

Opět jsme si pochutnali

Tentokrát na ovoci a na zelenině, které jsme získali v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. S jednotlivými druhy jsme se seznámili, porovnávali jsme obrázky se skutečnými plody, v rámci opakování prvoučného učiva jsme je rozdělili na malvice, peckovice a bobule. Pak jsme zapojili další lidské smysly – poznávali jsme je podle hmatu a chuti. Zahráli jsme…

Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek 9. 5. na městském stadionu proběhlo okrskové kolo atletických závodů Pohár rozhlasu. Naše škola měla i v letošním roce plné zastoupení v soutěžních kategoriích. Na stadionu závodilo 31 žáků ZŠ 5. května ze všech tříd druhého stupně včetně 5. třídy. Nejlepších výkonů dosáhli tito závodníci: Starší žáci: Štěpán Baum – 1. místo – běh na…

Statistické šetření dopravy v okolí školy

Dne 2. 5. 2019 prováděla 8. třída ZŠ 5. května celodenní statistické šetření dopravního provozu v okolí školy. Žáci si při hodině matematiky ve skupinách připravili tři tabulky pro zaznamenávání provozu.    Své tabulky pak obhajovali před spolužáky a společně se shodli na jedné tabulce. Tu ještě společně upravili. V den statistického měření se žáci sešli v 7:20 před budovou…

Nejdřív jsme si pochutnali a pak jsme si pohráli

Stejně jako vloni i letos jsme využili doprovodných opatření celostátního projektu Mléko do škol – ochutnávkové koše. Nejdříve jsme se s mléčnými produkty seznámili a roztřídili si je podle druhů. Při následující ochutnávce si děti z některých tříd zaznamenávaly do předem připravených tabulek, jak jim jednotlivé výrobky chutnaly. Soutěžily, kdo si jich zapamatoval nejvíce, v dalších vyučovacích hodinách…

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020

č. j.: 5kvdk/0213/2019 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/L, 28. října 731, rozhodl podle ustanovení § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a…