Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek 9. 5. na městském stadionu proběhlo okrskové kolo atletických závodů Pohár rozhlasu. Naše škola měla i v letošním roce plné zastoupení v soutěžních kategoriích. Na stadionu závodilo 31 žáků ZŠ 5. května ze všech tříd druhého stupně včetně 5. třídy. Nejlepších výkonů dosáhli tito závodníci: Starší žáci: Štěpán Baum – 1. místo – běh na…

Statistické šetření dopravy v okolí školy

Dne 2. 5. 2019 prováděla 8. třída ZŠ 5. května celodenní statistické šetření dopravního provozu v okolí školy. Žáci si při hodině matematiky ve skupinách připravili tři tabulky pro zaznamenávání provozu.    Své tabulky pak obhajovali před spolužáky a společně se shodli na jedné tabulce. Tu ještě společně upravili. V den statistického měření se žáci sešli v 7:20 před budovou…

Nejdřív jsme si pochutnali a pak jsme si pohráli

Stejně jako vloni i letos jsme využili doprovodných opatření celostátního projektu Mléko do škol – ochutnávkové koše. Nejdříve jsme se s mléčnými produkty seznámili a roztřídili si je podle druhů. Při následující ochutnávce si děti z některých tříd zaznamenávaly do předem připravených tabulek, jak jim jednotlivé výrobky chutnaly. Soutěžily, kdo si jich zapamatoval nejvíce, v dalších vyučovacích hodinách…

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020

č. j.: 5kvdk/0213/2019 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/L, 28. října 731, rozhodl podle ustanovení § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a…

Post Bellum – Příběhy našich sousedů

V září 2018 se naše škola zapojila do projektu Post Bellum – Příběhy našich sousedů, který byl slavnostně zakončen prezentacemi 25. dubna tohoto roku v Hankově domě. Zapojily se všechny základní školy na Královédvorsku, tu naši zastupovali žáci 8. třídy – Lucie Málková, Anna Svobodová a Daniel Záruba. Úkolem bylo nejprve popřemýšlet o pamětníkovi, pamětnici, kteří se…

Den Země

Ve středu 17. 4. jsme oslavili Den Země na čerstvém vzduchu v areálu školy. Žáci prvního stupně si se svými učiteli nejprve vysvětlili, proč je potřeba tento den oslavovat, vyučující děti upozornili na potřebu chránit životní prostředí nejen pro sebe – pro nás, ale i pro budoucí generace. Poté každá třída pokračovala dle svého plánu, většina…

Okresní kolo Matematické olympiády Z8

V úterý 19. dubna 2019 se na Gymnáziu v Trutnově konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentoval žák 8. ročníku Jan Všetečka, který postoupil ze školního kola, kde jako jediný ve třídě vypracoval všech 6 úloh. Jan získal v okresním kole v kategorii Z8 10 bodů a tím se umístil na krásném třetím místě. Honzovi gratulujeme a děkujeme…

Škola 2019 – preventivní cvičení

Ve dnech 9. až 11. dubna nacvičovali žáci a učitelé školy společně s Městskou policií Dvůr Králové nad Labem postupy a pravidla chování při krizové situaci spojené s ochranou života, evakuaci osob a poskytnutí neodkladné první pomoci v případě ohrožení na životě nebezpečným člověkem. Vše se odehrávalo v prostorách školy pod vedením profesionálního instruktora Pavla Černého a vyvrcholilo simulovaným…

YPEF – regionální kolo

Dne 9. 4. se v Trutnově konalo regionální kolo přírodovědné soutěže YPEF (YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FORESTS/Mladí lidé v evropských lesích). Po vítězství v místním kole se naše družstvo ve složení: Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Daniel Sacher umístilo i v tomto klání. Chlapci obsadili nádherné 3. místo a ve velmi silné konkurenci prokázali úctyhodné přírodovědné znalosti. Tímto děkuji…