Cesta za koníky

V rámci projektového dne se 9. září děti ze ŠD 2. třídy vydaly do Lipnice – Zaháj, kde je čekalo odpoledne s koňmi. Dozvěděly se o tom, jak se koně chovají, krmí (samy jim přinesly něco dobrého), zároveň si vyzkoušely, jak vypadá okolí z koňského sedla. Počasí nám přálo a všichni se vrátili bohatší o zážitky. Vychovatelka Lenka…

Zahájení školního roku

V úterý 1. 9. jsme uvítali naše prvňáčky netradičně v prostorách školy a zahájili tak školní rok 2020/2021. Nejmenší školáci dostali pomyslný klíč k nové škole a k vědomostem. Poté společně se svojí třídní učitelkou Jaroslavou Serbouskovou usedli poprvé do své lavice. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme na prahu nového školního roku pevné zdraví,…

Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování bude zahájeno v úterý 1. září 2020 Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek) Jarní prázdniny: 15. – 21. února…

Provoz školy vzhledem ke COVID – 19 na základě manuálu MŠMT z 25. 8. 2020

Vážení rodiče, na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující: Informujte své děti o způsobu nástupu do školy 1. září 2020. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči napravo od hlavního vchodu do budovy školy (boční…

Ředitelské volno – 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče, na pondělí 29. 6. 2020 a na úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji podle § 24, odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon pro žáky volno. Znamená to, že ve výše uvedených dnech nebude probíhat výuka a z důvodu mimořádných opatření nebude zajištěn provoz školní družiny. Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020. O…

Hodnocení žáků za II. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, Od 11. března probíhá výuka na základních školách netypickým způsobem. Ze dne na den se prezenční výuka změnila na distanční, na kterou většina základních škol nebyla připravena, ale i díky Vaší spolupráci se nám ji daří zvládat. Nestandardním způsobem budou také učitelé hodnotit žáky na vysvědčení za II. pololetí. V souladu s vyhláškou…