Bodlavá krása

V úterý 3. 5. 2022 jsme navštívili skleník u Mikešů. S údivem jsme si prohlédli krásné a rozkvetlé kaktusy. Ve skleníku bylo mnoho druhů kaktusů, některé již ve volné přírodě nerostou, protože byly vyhubeny. Při odchodu všichni žáci dostali kaktus s poučením jak se o něj starat. 

Děkujeme rodině Mikešové za ochotu. 

V. Vojtová

Čarodějnice

V pátek 29. 4. 2022 se u školy slétli čarodějnice a čarodějové ze školní družiny. Po představení si zasoutěžili, čarovali a věštili. Po hrách přeletěli na školní zahradu, kde jim čarodějové ze 4. třídy připravili ohýnek na opékání. Na zahradě se nasvačili, prolétli a z kola štěstí vylosovali pytlíček s překvapením. Nakonec se všichni rozloučili a odcházeli…

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 26. dubna 2022: – 1. až 4. třída od 15.30 hodin, – 5. až 9. třída od 16.00 hodin (po úvodním slovu třídního učitele pokračují třídní schůzky formou konzultací). Dále zvu všechny členy Výboru Unie rodičů (zástupce jednotlivých ročníků) na schůzi Unie, která bude zahájena v 17.15 taktéž 26. dubna 2022 v budově školy (ve…

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023

č. j.: 5kvdk/84/2022 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, rozhodl v souladu s § 36, § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád,…

Ukliďme Česko

V letošním roce se naši mladí přírodovědci zapojili do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“, kterou jsme uskutečnili v pondělí 4. dubna.  Našemu rozhodnutí předcházely procházky v rámci Badatelského klubu a s tím spojená nespokojenost dětí s chováním některých jednotlivců, kteří odpadky do přírody odhazují. Proto jsme si nejdříve zmapovali okolí naší školy a následně vybrali nejpostiženější místa. S vervou jsme se…

Karneval ŠD

Konečně. V úterý 22. 3. 2022 jsme se všichni celé dopoledne těšili na karneval. A opravdu. Odpoledne se sešla v ŠD spousta čarodějnic, kovbojů, princezen a dalších bytostí. Všechny děti si s radostí zasoutěžily a spokojeně odcházely domů s malým dárkem.  

V. Vojtová

Krabice od srdce

V březnu se 6. a 8. třída zúčastnily sbírky Krabice od srdce pro děti z Ukrajiny. Tuto sbírku pořádala Diakonie společně s TV Nova. Během jednoho týdne jsme vybírali školní potřeby, hry a sportovní vybavení. Poté jsme společně ozdobili a nabarvili krabice, do kterých se následně věci vložily, a v pátek 18. 3. se naše třídní paní učitelka postarala…