Projekt Škola bezpečně on-line!

Ve čtvrtek 1. 10. na naší škole proběhl projekt podpořený Královéhradeckým krajem a městem Teplice nad Metují již druhým rokem umožňuje žákům základních škol seznámit se se světem moderních digitálních technologií i z té temné strany. Lektor Mgr. Tomáš Hamberger naše žáky ze 7. třídy důkladně seznámil s pojmy jako jsou kyberšikana, kybergrooming, sexting nebo závislost na…

Zahradníčci sklízí úrodu

Dne 16. 9. 2020 jsme si prohlédli skleník a poslechli povídání o pěstování zeleniny a o práci na zahradě. Děti zjistily, že vypěstovat zeleninu je zdlouhavý a složitý proces. Poté si ve skupinách nakypřily záhon na setí ředkviček, které zasely a nyní se o něj starají. Po práci na zahradě společně sklidily zeleninu a ovoce.…

Cesta za koníky

V rámci projektového dne se 9. září děti ze ŠD 2. třídy vydaly do Lipnice – Zaháj, kde je čekalo odpoledne s koňmi. Dozvěděly se o tom, jak se koně chovají, krmí (samy jim přinesly něco dobrého), zároveň si vyzkoušely, jak vypadá okolí z koňského sedla. Počasí nám přálo a všichni se vrátili bohatší o zážitky. Vychovatelka Lenka…

Zahájení školního roku

V úterý 1. 9. jsme uvítali naše prvňáčky netradičně v prostorách školy a zahájili tak školní rok 2020/2021. Nejmenší školáci dostali pomyslný klíč k nové škole a k vědomostem. Poté společně se svojí třídní učitelkou Jaroslavou Serbouskovou usedli poprvé do své lavice. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme na prahu nového školního roku pevné zdraví,…

Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování bude zahájeno v úterý 1. září 2020 Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek) Jarní prázdniny: 15. – 21. února…

Provoz školy vzhledem ke COVID – 19 na základě manuálu MŠMT z 25. 8. 2020

Vážení rodiče, na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující: Informujte své děti o způsobu nástupu do školy 1. září 2020. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči napravo od hlavního vchodu do budovy školy (boční…

Ředitelské volno – 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče, na pondělí 29. 6. 2020 a na úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji podle § 24, odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon pro žáky volno. Znamená to, že ve výše uvedených dnech nebude probíhat výuka a z důvodu mimořádných opatření nebude zajištěn provoz školní družiny. Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020. O…