č. j.: 5kvdk/84/2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, rozhodl v souladu s § 36, § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a kritérií vyvěšených na internetových stránkách školy takto:

Děti s registračními čísly:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

se od 1. září 2022 přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731.

 

Dětem s registračními čísly:

2, 21, 26, 29, 40

se přerušuje správní řízení o odkladu povinné školní docházky na blíže neurčitou dobu, nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti (doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení a doporučujícího stanoviska odborného lékaře).

 

Dne 12. dubna 2022

Mgr. Radan Černý, ředitel školy

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář