Okrskové kolo florbalu ve Strži

V letošním roce reprezentovala ZŠ 5. května tři družstva v okrskovém kole florbalu. Tradičně se ho účastní všechny královedvorské základní školy, gymnázium a ZŠ z Bílé Třemešné. Mladší dívky vybojovaly 3. místo, mladší chlapci se umístili na 4. pozici a starší chlapci obsadili 5. příčku.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Fotogalerie:

Sledování rychlosti automobilů přijíždějících do Dvora Králové n/L

Ve čtvrtek 2. 11. se žáci 7. třídy vydali při hodině fyziky sledovat rychlost automobilů. V rámci učiva o rychlosti žáci pozorovali rychlost přijíždějících vozidel na informativním měřiči rychlosti v ulici Smetanova. Výsledky zaznamenali a zpracovali do tabulky. Z výsledků je zřejmé, že tyto měřiče mají své opodstatnění i přesto, že hodnoty nezaznamenávají. Téměř všichni řidiči…

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou

V pondělí 16. října přijela navštívit naše prvňáky a druháky spisovatelka dětských knížek Jitka Vítová. Ve svém vyprávění představila dětem svoje knihy, u nichž se čtenáři nejen pobaví, ale i dozvědí mnoho zajímavostí ze světa hmyzu a celé přírody. Do děje je vtáhla plněním drobných úkolů, za které byli odměněni obrázky k vybarvení. V průběhu besedy seznámila žáčky s postupem výroby…

Běh Schulzovými sady

Na tradiční sportovní akci královedvorských základních škol jsme si letos počkali a vyplatilo se to. Rozhodnutí přesunout Běh Schulzovými sady netradičně na čtvrtek 12. 10. celé akci velmi prospělo. Počasí se umoudřilo a žáci běželi sice trochu měkčím terénem, ale za slunečních paprsků pod barevnými korunami stromů. Základní škola 5. května měla na startu své zástupce…

SLAVNOSTNÍ KLÍČOVÁNÍ

Ve středu 20. září navštívili naši druháčci Městskou knihovnu Slavoj, kde se ocitli v rozlehlé říši knih – v Knihománii. Potkali se tam s princeznou Pohádkou, kterou unesl zloduch Nečterád do své říše Analfabetie, kde nikdo neumí číst ani psát. Úkolem dětí za pomoci prince Komikse bylo vysvobodit princeznu. Nerozhodovala však fyzická síla, ale čtenářské schopnosti,…

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

V pátek 15. 9. navštívili naši žáci 6. a 9. třídy Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Šesťáci se účastnili programu v rámci zeměpisu, dozvěděli se tak nejen o Zemi, ale i o sousedních planetách. Deváťáci si připomněli znalosti z astrofyziky, jejich tématem byla přeměna energie v přírodě. Zhlédli film o vzniku sluneční soustavy, planet a souhvězdí, zopakovali si, kde…

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na pátek 29. září 2017 vyhlašuji podle § 24, odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon pro žáky volno.

Znamená to, že 29. 9. 2017 nebude probíhat vyučování, v případě zájmu bude v provozu školní družina.

ředitel školy

Používej mozek

Abychom našim žákům zpříjemnili a usnadnili vstup do nového školního roku, objednali jsme zajímavý program na téma – Používej mozek. Průvodcem pořadu byl bývalý pedagog, který dokázal děti zaujmout a zapojit do interaktivního programu. Ti menší se dozvěděli mnoho nového, starší spolužáci z druhého stupně si lépe uvědomili, za jakých podmínek budou lépe reagovat na přijímání…