Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

č. j.: 5kvdk/159/2020 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, rozhodl v souladu s § 36, § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád,…

Prezenční výuka na I. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že od 25. května 2020 zahajujeme dobrovolnou prezenční výuku pro žáky od 1. do 5. třídy. Výuku povede převážně asistent pedagoga nebo vychovatel a v některých případech zvažujeme i zapojení učitele na část výuky. Skupinu žáků, která bude do 30. června neměnná, povedou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci cca od 8…

Školní ples ZŠ 5. května

Dne 6. 3. 2020 se konal již XV. školní ples ZŠ 5. května, do kterého se opět zapojili žáci deváté třídy. Slavnostní večer byl zahájen tanečním vystoupením skupiny Malika, pod vedením bývalé žákyně Kateřiny Krupkové. Hned poté navazoval proslov pana ředitele Černého. Součástí jeho přivítání bylo předání dárcovského šeku z nadace Život srdcem, rodičům naší žákyně,…

INFORMACE K ZÁPISU pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021, které škola zveřejnila na svých stránkách http://zs5kvdk.cz/zapis-deti-do-1-rocniku/, se upravují následujícím způsobem (věk dítěte a kritéria pro přijímání se nemění): Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Formulář žádosti o přijetí a žádosti o…

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školy vydává a potvrzuje škola. Potvrzení si můžete vyzvednout v ředitelně školy každý pracovní den od 8 do 12 hodin. ředitelství školy Přílohy: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, Informace pro rodiče…

Ministerstvo zdravotnictví uzavírá školy

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví uzavírá počínaje zítřkem (11. 3. 2020) školy. Pokusíme se výuku zajistit náhradním způsobem. Budeme s Vámi nebo přímo s žáky komunikovat prostřednictvím emailů, případně zpráv v Bakalářích. Tato výuka se bude týkat především hlavních předmětů – matematiky, češtiny a jazyků. Po dobu uzavření školy budou obědy žákům odhlášené vedoucí jídelny. Sledujte…