Zdravá 5

Ve dnech 17., 19., 20., 21. a 24. října na naší škole probíhal vzdělávací program zabývající se zdravým životním stylem. Nadační fond Albert poskytuje tento projekt zcela zdarma mateřským i základním školám napříč republikou. Lektorka Zdravé 5 žáky I. stupně ve dvouhodinovém bloku seznámila se zásadami zdravého stravování a žákům stupně II. prohloubila znalosti zábavnou a…

Nová podoba školního webu

  Vážení, vytvořili jsme pro Vás novou podobu internetových stránek. Byl použit responzivní webdesign pro zlepšení dostupnosti webu na mobilních zařízeních jako jsou tablety a chytré telefony. Na novém obsahu se stále pracuje, omluvte, prosím, případné nedostatky. Pro původní vzhled i obsah použijte následující odkaz: http://zs5kvdk.cz/old (tento odkaz je dostupný i v patičce našeho nového webu pod…

Svačinky – možnost objednávání

Vážení rodiče, projekt eSvačinky se nám líbí a Vaše děti mají o svačinky zájem. Bohužel však nedokážeme předem odhadnout množství výrobků určené k rychlé spotřebě. Na prodeji nemá škola zisk, mohlo by tedy opakovaně docházet k finančním ztrátám. Proto bychom chtěli zkusit svačinky objednávat podle konkrétního zájmu dětí. Žáci 4. – 9. třídy si budou svačinky vybírat…

Vikingové na ZŠ 5. května

Dne 17. 10. 2016 jsme zhlédli vystoupení Agentury Pernštejni, která pořádá zábavnou formou historické výukové programy pro žáky základních škol. V letošním školním roce jsme se díky nim přenesli do období 8. – 11. století – tedy k Vikingům. Připluli k nám na klasické vikingské lodi, ukázali nám tradiční oděv nutný k boji. Někteří z nás si vyzkoušeli taktiku boje,…

Běh Schulzovými sady

V úterý 11. 10. 2016 se i přes nepřízeň počasí konal tradiční běh Schulzovými sady, kterého jsme se jako každý rok zúčastnili v hojném počtu. Celkem se na start postavilo kolem sedmi set dětí z královedvorských škol. Mezi nimi se žáci ZŠ 5. května neztratili.  Za chladného počasí běhali s nasazením a vybojovali i medaile. Zlato získal Adam Hulík…

Zdravé svačinky

Vážení rodiče, touto cestou bychom Vám chtěli sdělit, že od čtvrtka 13. 10. 2016 (původní termín 11. 10. byl z technických důvodů přesunut na čtvrtek) budeme našim žákům nabízet zdravé svačinky. Naše škola se zapojila do projektu e-Svačinky, který je realizován především v Pardubickém kraji na tamějších základních školách. E-Svačinky nabízí chutnou, pestrou a nutričně vyváženou…

Páťáci z Páťáku na Kateřině

Žáci 5. třídy ze ZŠ 5. května odstartovali letošní školní rok s novou třídní učitelkou a dvěma novými spolužáky. V pondělí 12. září jsme se tedy společně vydali na stmelovací výlet, abychom se všichni lépe poznali. Našim cílem se stal autocamp Svatá Kateřina, kde jsme našli zázemí uprostřed přírody. Na sklonku léta jsme zde zažili nádherně prosluněné…

Klíčování

26. září navštívili žáci druhé třídy městskou knihovnu Slavoj. Měli velmi důležitý úkol. Museli osvobodit princeznu Pohádku ze spárů Nečteráda. Díky důvtipu a šikovnosti našich dětí se to opravdu podařilo. Všichni si za odměnu odnesli klíč k poznání a vědomostem, které získají z přečtených knížek.

tř. učitelka

S úsměvem a nadšením jsme zahájili nový školní rok

  Sešli jsme se na nádvoří školy, abychom přivítali naše nejmenší členy a zahájili nový školní rok 2016/2017. Prvňáčkové dostali již tradičně klíč od svého vzdělávání, tentokrát zavěšený na zelených stuhách. Poté se svými třídními učitelkami, za hudebního doprovodu ŠMOULŮ, vyrazili do vyzdobených tříd. Následovali je žáci ostatních ročníků. Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší školy…