Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování bude zahájeno v úterý 1. září 2020 Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek) Jarní prázdniny: 15. – 21. února…

Provoz školy vzhledem ke COVID – 19 na základě manuálu MŠMT z 25. 8. 2020

Vážení rodiče, na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující: Informujte své děti o způsobu nástupu do školy 1. září 2020. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči napravo od hlavního vchodu do budovy školy (boční…

Ředitelské volno – 29. a 30. 6. 2020

Vážení rodiče, na pondělí 29. 6. 2020 a na úterý 30. 6. 2020 vyhlašuji podle § 24, odst. 2 zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon pro žáky volno. Znamená to, že ve výše uvedených dnech nebude probíhat výuka a z důvodu mimořádných opatření nebude zajištěn provoz školní družiny. Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020. O…

Hodnocení žáků za II. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, Od 11. března probíhá výuka na základních školách netypickým způsobem. Ze dne na den se prezenční výuka změnila na distanční, na kterou většina základních škol nebyla připravena, ale i díky Vaší spolupráci se nám ji daří zvládat. Nestandardním způsobem budou také učitelé hodnotit žáky na vysvědčení za II. pololetí. V souladu s vyhláškou…

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

č. j.: 5kvdk/159/2020 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, rozhodl v souladu s § 36, § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád,…

Prezenční výuka na I. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že od 25. května 2020 zahajujeme dobrovolnou prezenční výuku pro žáky od 1. do 5. třídy. Výuku povede převážně asistent pedagoga nebo vychovatel a v některých případech zvažujeme i zapojení učitele na část výuky. Skupinu žáků, která bude do 30. června neměnná, povedou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci cca od 8…

Školní ples ZŠ 5. května

Dne 6. 3. 2020 se konal již XV. školní ples ZŠ 5. května, do kterého se opět zapojili žáci deváté třídy. Slavnostní večer byl zahájen tanečním vystoupením skupiny Malika, pod vedením bývalé žákyně Kateřiny Krupkové. Hned poté navazoval proslov pana ředitele Černého. Součástí jeho přivítání bylo předání dárcovského šeku z nadace Život srdcem, rodičům naší žákyně,…