Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování bude zahájeno ve středu 1. září 2021 Podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2021 (středa a pátek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Pololetní prázdniny: 4. února 2022 (pátek) Jarní prázdniny: 28. února – 6. března 2022 Velikonoční…

Sazenice pro rodiče

Jako každý rok děti ze školní družiny pro Vás vypěstovaly sazeničky paprik, rajčat, dýní, cuket a kytiček. V únoru prvňáčci zaseli, v dubnu čtvrťáci přesázeli a po celou dobu se vzorně starali. Kdo má zájem a chce se přijít podívat a nějaké sazeničky si odnést domů, můžete přijít na školní zahradu od 17. května každé odpoledne od…

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022

č. j.: 5kvdk/88/2021 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, rozhodl v souladu s § 36, § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád,…

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 se bude konat v následujících termínech. Při platnosti současných mimořádných opatření (k 9. 3. 2021) se zápis uskuteční v termínu: Od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před…

Projekt Škola bezpečně on-line!

Ve čtvrtek 1. 10. na naší škole proběhl projekt podpořený Královéhradeckým krajem a městem Teplice nad Metují již druhým rokem umožňuje žákům základních škol seznámit se se světem moderních digitálních technologií i z té temné strany. Lektor Mgr. Tomáš Hamberger naše žáky ze 7. třídy důkladně seznámil s pojmy jako jsou kyberšikana, kybergrooming, sexting nebo závislost na…

Zahájení školního roku

V úterý 1. 9. jsme uvítali naše prvňáčky netradičně v prostorách školy a zahájili tak školní rok 2020/2021. Nejmenší školáci dostali pomyslný klíč k nové škole a k vědomostem. Poté společně se svojí třídní učitelkou Jaroslavou Serbouskovou usedli poprvé do své lavice. Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme na prahu nového školního roku pevné zdraví,…

Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování bude zahájeno v úterý 1. září 2020 Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020 (čtvrtek a pátek) Vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021) Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek) Jarní prázdniny: 15. – 21. února…

Provoz školy vzhledem ke COVID – 19 na základě manuálu MŠMT z 25. 8. 2020

Vážení rodiče, na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující: Informujte své děti o způsobu nástupu do školy 1. září 2020. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči napravo od hlavního vchodu do budovy školy (boční…