Preventivní přednáška

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky nprap. Lukáše Vincence z 0ddělení tisku a prevence Policie ČR, ÚO Trutnov. Přednáška byla zaměřena na trestní odpovědnost, drogovou závislost a distribuci drog, kyberšikanu a nebezpečí, která hrozí uživatelům sociálních sítí. Přednáška navázala na témata probíraná v hodinách občanské a rodinné výchovy, žáky…

XIV. školní ples

8. března 2019 se uskutečnil XIV. ples Základní školy 5. května. Po úvodním předtančení žákyň školy, břišních tanečnic ze skupiny Malika pod vedením naší bývalé žákyně Kateřiny Krupkové, obsadili taneční parket se slavnostním nástupem deváťáci. Na závěr jejich vystoupení byli za velkého potlesku ošerpováni a nejedno rodičovské i učitelské oko zaslzelo nad tím, jak rychle…

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 21. února navštívili žáci z 1. třídy Městskou knihovnu Slavoj, kde je přivítal král Abecedník I. s hodným skřítkem Slavoušem. Protože děti uhodly hádanku a správně doplnily chybějící písmenka ve slovech, pomohly tím zachránit knížky z knihovny před škodolibým skřítkem Písmenkožroutem. Na závěr král Abecedník I. pasoval prvňáčky na čtenáře a od skřítka dostali svůj první…

Young People in European Forests

Dne 21. února se konalo místní kolo přírodovědné soutěže zaměřené na život v lese a lesnictví YPEF (Young People in European Forests). Naši školu reprezentovali mladí přírodovědci z 6. třídy ve složení Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Daniel Sacher. Kluci předvedli úctyhodný výkon a v místním kole zvítězili. Tímto chlapcům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji…

Biologická olympiáda – školní kolo

Ve čtvrtek 31. 1. se na naší škole konalo školní kolo Biologické olympiády kat. D, kterého se zúčastnil žák 6. třídy Vojtěch Hojný. Byť se ve škole nenašel jediný vyzyvatel, tak Vojta celou soutěž nepodcenil a předvedl opravdu solidní výkon. Zajistil si tím postup do okresního kola, ve kterém mu přeji hodně štěstí. Jan Flídr,…