Hodnocení žáků za II. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, Od 11. března probíhá výuka na základních školách netypickým způsobem. Ze dne na den se prezenční výuka změnila na distanční, na kterou většina základních škol nebyla připravena, ale i díky Vaší spolupráci se nám ji daří zvládat. Nestandardním způsobem budou také učitelé hodnotit žáky na vysvědčení za II. pololetí. V souladu s vyhláškou…