Dětský den v Libotově

Ke dni 1. 6. uspořádala obec Libotov den plný soutěží i atraktivní zábavy pro děti. Mezinárodní den dětí však nepojala tradičně. Občané spojili své ruce se zaměstnanci i žáky ZŠ 5. května a vytvořili tak vynikající podmínky pro práci zdravotníků z pražského IKEMU. Ti přímo v prostorách šaten na fotbalovém hřišti provedli stěr slin z úst dospělých,…

Dětský den na letišti

V pátek 31. 5. se děti z 1. a z 2. B vydaly na exkurzi na letiště v Žirči. Uvítal je místopředseda místního aeroklubu, pan Sehnoutka. Nejdříve nás seznámil s historií i současností letiště. Pak jsme se rozdělili do skupin a pod vedením dalších členů jsme si mohli vyzkoušet, jak se sedí v různých typech letadel. Na závěr pan Sehnoutka…

Nácvik evakuace a ukázka práce IZS

Ve čtvrtek 30. května v naší škole proběhl nácvik evakuace kvůli simulovanému požáru. Žáci se svými pedagogy a vedením školy řízeně opouštěli budovu a seřadili se v zadním traktu před školní jídelnou. Následoval cvičný zásah jednotky dobrovolných hasičů ze Žirče s komentovanou ukázkou při záchraně školníka. Další částí programu byla prezentace jednotlivých složek IZS (integrovaného záchranného systému) a…