Vážení rodiče,

protože uplynulo tříleté období, na které byli z Vašich řad zvoleni dva zástupci do školské rady, vyhlašuji v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a podle volebního řádu školské rady při základních školách zřízených Městem Dvůr Králové nad Labem volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Školská rada se podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. vyjadřuje k ná­vrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

Pokud máte zájem ve školské radě pracovat, vyberte si jeden z následujících postupů:

  • Vyplňte, prosím, kandidátku pro volby do školské rady (viz příloha nebo k vyzvednutí v ředitelně) a podepsanou ji odevzdejte ve škole (do ředitelny, třídnímu učiteli prostřednictvím Vašeho dítěte nebo zašlete doporučeně na adresu školy).
  • Prostřednictvím Bakalářů – do zprávy napište: „Tímto kandiduji do voleb do školské rady na období 2021-2023. Jméno příjmení (věk: xx, profese: xx, adresa: xx).

Stanete se tím kandidátem na místo člena školské rady a budete do ní voleni. Poslední termín pro odevzdání kandidátních lístků je v pondělí 20. září 2021. Lístky doručené po tomto datu nebudou přijaty.

Vlastní volby do školské rady se uskuteční ve škole v pondělí 4. října 2021 od 7.30 do 8.00 a od 11.40 do 16.30. O způsobu a výsledku voleb budete včas informováni.

 

Termín pro odevzdání kandidátních lístků: pondělí 20. 9. 2021

Datum voleb: pondělí 4. 10. 2021

Přílohy: KandidatkaDoSR-ZZ.pdf

Radan Černý, ředitel školy

 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář