Prezenční výuka na I. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že od 25. května 2020 zahajujeme dobrovolnou prezenční výuku pro žáky od 1. do 5. třídy. Výuku povede převážně asistent pedagoga nebo vychovatel a v některých případech zvažujeme i zapojení učitele na část výuky. Skupinu žáků, která bude do 30. června neměnná, povedou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci cca od 8…