Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/L, 28. října 731,  rozhodl podle ustanovení § 46 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol­ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  a kritérií vyvěšených na internetových stránkách školy takto:

děti s registračními čísly: 2, 10, 13, 14, 24, 33

se od 1. září 2018 přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 na základě losování ze dne 12. 4. 2018.

Děti s registračními čísly: 3, 4, 17, 20, 21

se nepřijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731.

Odůvodnění bude součástí Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, které bude doručeno poštou zákonnému zástupci dítěte.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 4. 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Radan Černý, ředitel školy

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář