Preventivní přednáška

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky nprap. Lukáše Vincence z 0ddělení tisku a prevence Policie ČR, ÚO Trutnov. Přednáška byla zaměřena na trestní odpovědnost, drogovou závislost a distribuci drog, kyberšikanu a nebezpečí, která hrozí uživatelům sociálních sítí. Přednáška navázala na témata probíraná v hodinách občanské a rodinné výchovy, žáky…