Ježíškova vnoučata

Již v loňském roce se pod vedením šéfredaktora Martina Ondráčka uskutečnil projekt Českého rozhlasu, který nemá ve světě obdobu. Projekt se nazývá „Ježíškova vnoučata“. Tato charitativní akce, zaměřená na staré opuštěné lidi žijící v domovech pro seniory, si získala velký ohlas. Lidé, kterým není lhostejný osud těchto babiček a dědečků, plní jejich vysněná přání. Ale nejsou to…