Vážení rodiče,

od pondělí 13. 9. 2021 nebude na škole probíhat screeningové testování žáků a příchod do školy bude žákům umožněn v čase mezi 7.40 a 7.55 hlavním vchodem ZŠ (tímto se ruší nutnost shromáždění se žáků na určeném místě a v čase před výukou).

Dále Vás žádáme o dodržování následujícího:

  • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (nyní žáci do 15 let musí nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor třídy FFP2).
  • Každý den je zákonný zástupce povinen zohlednit zdravotní stav svého dítěte a v případě, že má příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dítě nechá doma.
  • Zákonný zástupce bude dostupný na telefonu, který je uveden v systému Bakaláři.
  • V případě výskytu příznaku infekčního onemocnění u žáka bude bezodkladně kontaktován zákonný zástupce žáka, který je povinen v co nejkratší době své dítě vyzvednout ve škole.
  • Pokud má žák pozitivní PCR nebo AG test a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
  • V případě zhoršení epidemiologické situace v našem okrese Vás budeme o pravidlech informovat prostřednictvím systému Bakaláři.
  • Prosíme zákonné zástupce, aby do budovy školy vstupovali pouze po předchozí domluvě.

Prosíme o dodržování základních hygienických pravidel a výše uvedeného, abychom tak předešli zbytečným komplikacím.

Děkujeme za spolupráci.