Vážení rodiče,

na základě manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující:

  • Informujte své děti o způsobu nástupu do školy 1. září 2020. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči napravo od hlavního vchodu do budovy školy (boční vchod do jídelny a tělocvičny), žáci 3. třídy se shromáždí před hlavním vchodem do školy u třídního učitele pana Jiřího Šifnera, 5. třída se shromáždí ve vstupní hale u třídní učitelky Barbory Šturmové. Tyto třídy odchází do své učebny společně s třídním učitelem. Ostatní žáci se přezují v šatně a odejdou samostatně do svých tříd, kde vyčkají na příchod učitele.
  • Každý den je zákonný zástupce povinen zohlednit zdravotní stav svého dítěte a v případě, že má příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dítě nechá doma.
  • Zákonný zástupce bude dostupný na telefonu, který je uveden v systému Bakaláři.
  • V případě výskytu příznaku infekčního onemocnění u žáka bude bezodkladně kontaktován zákonný zástupce žáka, který je povinen v co nejkratší době své dítě vyzvednout ve škole.
  • Výdej jídla do jednorázového boxu (za úhradu – o ceně Vás budeme informovat) v prvním dnu neplánované nepřítomnosti žáků ve škole bude probíhat od 11.00 do 11.15 u kanceláře školní jídelny (zadní vchod).
  • V případě zhoršení epidemiologické situace (podle „semaforu“) v našem okrese Vás budeme o pravidlech informovat prostřednictvím systému Bakaláři.

Závěrem Vás žádáme o dodržování základních hygienických pravidel a výše uvedeného, abychom tak předešli zbytečným komplikacím.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2020/2021.

S pozdravem

Radan Černý

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář