Stravování ve školní jídelně

Kapacita jídelny: 88 osob

Cena pro žáky, kteří ve školním roce 2022/2023 dovrší věku:

7 – 10 let: 32 Kč (doporučená měsíční záloha 640,-)

11 – 14 let: 35 Kč (doporučená měsíční záloha 700,-)

15 let a více: 38 Kč (doporučená měsíční záloha 760,-).

zaměstnanci: 45 Kč (doporučená měsíční záloha 900,-).

cizí strávníci : 79Kč (doporučená měsíční záloha 1580,-).

Placení stravného
Placení se provádí:

 1. Bezhotovostně na účet ŠJ 225798818/0300 pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu. Konstantní symbol je 0558, variabilní symbol bude každému strávníkovi přidělen (je po celou dobu docházky do školy stejný). Ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno strávníka. Každý strávník má vedeno vlastní konto, z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jedním příkazem!
 2. V hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Prodejní doba je denně od 7.30 do 8.00. Tento způsob úhrady stravného se užívá pouze v naléhavých případech.

V případě, že strávník nebude mít dostatečnou částku na svém kontě, nemůže si objednat oběd!

Doporučujeme zřídit trvalý příkaz na navrženou částku viz výše.

Odhlašování jídel:

 • prostřednictvím internetu na stránkách jidelna.zs5kvdk.cz (pomocí přihlašovacích údajů);
 • prostřednictvím kiosku umístěného na chodbě před vstupem do školní jídelny (přihlášení probíhá pomocí čipu nebo přihlašovacích údajů);
 • telefonicky na čísle 499 318 363 den předem do 13.00 hodin;
 • emailem den předem do 13.00 hodin na adrese jidelna@zs5kvdk.cz.

Stravování žáků v době nemoci:

 • Pouze v prvý den onemocnění žáka si může rodič přijít pro neodhlášený oběd nebo někoho pověřit donáškou oběda; v tomto případě zůstává cena oběda ve výši stanoveného finančního normativu. Doba výdeje obědů  v případě nemoci žáka je od 1100 do 1115 a od 1300 do 1330 hodin.
 • Od druhého dne onemocnění žák nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu oběda.
 • Nemocný žák se stává (od druhého dne nemoci) pro školní jídelnu cizím strávníkem a musí se mu účtovat i náležitá cena oběda
 • Cena pro cizího strávníka = finanční normativ + věcná a mzdová režie.
 • Sb. zákonů č. 107/2005 § 4

Dietní stravování
Bezlepková dieta – pro strávníky s nesnášenlivostí lepku /celiaky/, nikoli pro alergiky na lepek. Pro přihlášení strávníka k dietnímu stravování je nutné doložit doporučení lékaře. Dietní jídelníček nabízí jeden druh jídla denně. Objednávání a odhlašování jídla je prováděno stejným způsobem jako u běžných obědů (viz výše).

Vedoucí jídelny:

 • p. Petra Janků
 • Další personál : p. Munzarová Vladimíra a p. Ringlová Vendula