Provoz školní družiny

Provoz školní družiny v první den školního roku (pondělí 4. 9. 2022) je od 9.00 do 15.00. Upozorňujeme, že v tento den není zajištěn oběd. Od úterý 5. 9. 2023 je již ranní družina od 6.00 do 8.00. Odpolední ŠD po skončení vyučování (1. třída 9.45-16.30, 2.-4. třída 11.40-16.30). Žádost o přijetí do ŠD odevzdejte do 6. 9. 2023.…

Pyžamový bál ŠD

V pátek 25. 11. vyměnily děti ze školní družiny své oblečení za pyžama a noční košile, ale spát rozhodně nešly! Vyrazily v doprovodu vychovatelek do tělocvičny na pyžamový bál, kde je čekala spousta her, soutěží a také výuka tance. Zhlédli jsme představení orientálních tanečnic v čele s Káťou Krupkovou. Děti si odnesly nejen malý dárek za…

Prohlídka kostela

V pátek 12. listopadu navštívili žáci 3. třídy kostel svatého Jana Křtitele, kterým je provázel pan Langfelner. Nejprve vzal děti k základům původního kostela, a poté jim ukázal oltář s historicky cennou sochou Panny Marie Ochránkyně, díky které bylo město roku 1646 zachráněno. Dále děti viděly obraz kostela z doby před přestavbou, ztvárněný Mikolášem Alešem. Dozvěděly se, kdy byl…

Zahradní slavnost

V minulém školním roce navštívili žáci 5.třídy Ekologické centrum v Horním Maršově, kde se dozvěděli, co je to přírodní zahrada a jak ji vytvořit. Během projektu měli žáci několik schůzek, kde si plánovali, co na zahradě zlepšit a jaké prvky vytvořit. Rozhodli se pro ptačí budky a vyvýšený záhon na bylinky. S velkým úsilím a pomocí 4. a…