Vážení rodiče,

na základě souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT Vás žádáme o následující:

  • Informujte své děti o způsobu nástupu do školy ve středu 1. září 2021. Slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy se neuskuteční pro žáky od 2. třídy. Žáci 1. třídy se shromáždí společně s rodiči před hlavní bránou do budovy školy v 7.50 (v případě testování v 7.30). Ostatní žáci se shromáždí v daném čase na určeném místě – bude Vás informovat třídní učitel.
  • Každý den je zákonný zástupce povinen zohlednit zdravotní stav svého dítěte a v případě, že má příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dítě nechá doma.
  • Zákonný zástupce bude dostupný na telefonu, který je uveden v systému Bakaláři. Prosíme o kontrolu a potvrzení aktuálnosti dat v systému Bakaláři písemně přes Komens třídnímu učiteli nejpozději do 1. 9. 2021, případně mohou děti přinést první den do školy na lístečku (napište zprávu i v případě, že jsou údaje v pořádku). Údaje najdete pouze ve webové aplikaci, ne mobilní. Vlevo v záložce Osobní údaje – Přehled osobních údajů jsou karty – Základní údaje, Adresy, Zákonní zástupci. Ve všech prosím zkontrolujte jejich správnost.
  • V případě výskytu příznaku infekčního onemocnění u žáka bude bezodkladně kontaktován zákonný zástupce žáka, který je povinen v co nejkratší době své dítě vyzvednout ve škole.
  • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Příslušné potvrzení si žák přinese 1. září s sebou do školy. Ti, co mají toto potvrzení platné z minulého školního roku, ho nosit nemusí. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
  • V případě zhoršení epidemiologické situace v našem okrese Vás budeme o pravidlech informovat prostřednictvím systému Bakaláři.
  • Prosíme zákonné zástupce, aby do budovy školy vstupovali pouze po předchozí domluvě.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

  • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (nyní žáci do 15 let musí nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor třídy FFP2)
  • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn.       ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy a ve školní družině.

 

Závěrem Vás žádáme o dodržování základních hygienických pravidel a výše uvedeného, abychom tak předešli zbytečným komplikacím.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2021/2022.

 

Ředitelství školy

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář