Kralovedvorsko.cz

Hledání v celém obsahu stránek
Struktura strnekDnes je: 23.9.2018 - sv�tek m�: Berta
Akce školy / 2015 - 2016 / školní družina


Počet vyhovujících záznamů: 10nestránkovat      1 >    2

V úterý 19. 4. 2016 navštívily školní družinu děti z MŠ Drtinova. Vyráběly obrázky s motýlkem, které dají maminkám k svátku.

 


 

29. dubna v odpoledních hodinách se hromadně slétli čarodějové a čarodějnice k hlavní budově školy.

Ve svých stylových hábitech přelétali z místa na místo, házeli míčkem na cíl, zatloukali hřebíky, česali se, učili se přebalovat čarodějnická miminka, přenášeli Mařenku na lopatě a vyráběli kouzelný lektvar.

Po soutěžích čarodějové a čarodějnice přelétli na školní zahradu, kde si opekli špekáčky, za své výkony byli odměněni. Nejstarší čarodějnice dala nejkrásnějším čarodějům a čarodějkám diplom.    

Za rok opět poletíme.

vychovatelky ŠD

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Ve středu 27. 4. 2016 do ŠD přijely studentky Střední zdravotnické školy v Trutnově, aby děti seznámily se správným čištěním zubů.

Nejdříve děti motivovaly pohádkou. Pověděly, co zoubkům škodí a co prospívá. Všichni si prohlédli pod lupou zdravý zub a zub s kazem.

V praktické části dětem slečny ukázaly, jak správně držet kartáček a čistit s ním chrup.

Vše předváděly na pejskovi Maxovi s velkým kartáčkem. Každý žák vyčistil pejskovi zoubky, potom vše procvičil na sobě.     

Děkujeme milým studentkám.             

                                                                                                         vychovatelky ŠD

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Dne 5. 4. 2016 se ve školní galerii uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy na téma Pravěk.

Všichni, kteří tento den dorazili, měli možnost zhlédnout keramické a výtvarné práce žáků napříč všemi třídami školy a odděleními školní družiny.

Zpestřením programu byla pravěká módní přehlídka za hudebního doprovodu jeskynních človíčků, uváděných paní vychovatelkou Kirschovou a paní vychovatelkou Mejsnarovou. O drobné občerstvení v podobě bylinných čajů a obilných placek se postarala paní učitelka Čechová.

Všem učitelům, vychovatelkám a žákům podílejících se na přípravách bych tímto rád poděkoval. Paní vychovatelce Věře Vojtové děkuji za nápad a realizaci finální podoby celé výstavy.

 

Mgr. Radan Černý

ředitel školy

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


 

18.března 2016 se konal tradiční karneval.

I letos se dostavily děti v hojném počtu a v krásných maskách. Program karnevalu byl bohatý.

Nejprve se představily děti v maskách, následovaly soutěže, hry, tanec a vystoupení orientálních tanečnic.

Během akce se děti mohly občerstvit čajem a moučníkem.

Na závěr vychovatelky vyhlásily nejhezčí masky. Děti odcházely spokojené a unavené domů.

 

ŠD

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

 

 

Ve středu 3. 2. 2016 k budově ŠD přijela sanita záchranné služby. Pan Pikl se s dětmi přivítal a po krátkém výkladu k čemu RZ  slouží si děti prohlédly a vyzkoušely vybavení sanity - ležení na lehátku, nasazení dlahy na ruku, nohu, vyzkoušely fixační lehátko, na kterém se přenášely.

Pan Pikl některým dětem změřil tlak a odpovídal na zvědavé otázky dětí. Nakonec děti mohly sedět na místě řidiče, prohlédnout si vysílačku a obsluhu majáku.

 

Děkujeme

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Dne 3. 12. 2015 navštívily naši školu děti z MŠ Drtinova, Dvořákova a Lipnice, aby se zúčastnily čertovského soutěžení.

Začínalo se loutkovou pohádkou O zatoulaném čertovi, dále děti prolézaly peklem, skákaly na trampolíně, chodily po kladině, hledaly čerty a skákaly v pytli.

Vydařené dopoledne jsme zakončili i s prvňáčky při tanečku v doprovodu pekelné hudby.

 

školní družina

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii


Počet vyhovujících záznamů: 10nestránkovat      1 >    2